Panasonic Global
Search Panasonic Global Site
CN-GP50N Support Website
MEDDELELSE
Velkommen til vores download-område, hvor du har mulighed for at downloade gratis software-opgraderinger til Panasonics bærbare GPS-system CN-GP50N (“Systemet”). Disse opgraderinger gælder specifikt til dette system, og denne download-tjeneste er kun tilgængelig for ejerne af systemet (“dig” ou“dit”).

Advarsel:
Denne software-opgradering må kun uploades til det ovenfor anførte system. Hvis denne software-opgradering uploades til et andet system end det, som det er designet til, vil systemet ikke fungere.
Hvis det ikke lykkes at uploade softwaren og efterfølgende forsøg på uploading mislykkes, kan det være nødvendigt at sende systemet til service hos Panasonic.


Ved downloading af software-opgraderingsprogram
 • Krav til operativsystem
  • Det er et krav, at din pc har læse-/skriverettigheder til SD-hukommelseskortet, da programmet installeres på CN-GP50N via SD-kortet.
  • Hvis din pc ikke er udstyret med et slot til SD-hukommelseskort, er det nødvendigt med en separat USB-læser/-skriver til SD-hukommelseskort.

 • Meddelelse om tilladelser og licens
  Når dette program og/eller data fra dette download-område (“Software”)downloades, installeres eller anvendes, accepterer du de vilkår og betingelser som følger af denne licensaftale. Læs disse grundigt.
  • Med denne licens giver Panasonic Automotive Systems ("Panasonic") dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge denne Software under normal brug af systemet.
  • Al videreforhandling af softwaren er forbudt.
  • Enhver ændring (herunder, men ikke begrænset til, reverse engineering eller dekompilering) af softwaren er forbudt, undtagen i den udstrækning det er tilladt at gøre dette i henhold til gældende lov.
  • Du har ikke ret til at kopiere softwaren medmindre det er til personlig brug.
  • Det er forbudt at uploade softwaren til alle offentlige netværk eller kommunikationssystemer, herunder internettet.
  • Softwaren leveres som den er og forefindes, i så vid en udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lov, uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et specifikt formål. I så vid en udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lov, garanterer Panasonic ikke for softwarens funktionalitet, eller at softwaren opfylder dine krav eller er fejlfri.
  • Du anerkender og accepterer, at softwaren tilhører Panasonic og at Panasonic beholder enhver adkomst, rettigheder og immaterielle rettigheder til softwaren.

 

 
      
PAGE TOP

Banner area begins from here.