Panasonic Global
Search Panasonic Global Site
Mobile Navigation System Software Upgrade Program Download
MEDDELANDE
På denna nedladdningssida finns programuppgraderingar för Panasonic Portable Navigation System CN-GP50N (Systemet). Dessa uppgraderingar är specifika för Systemet och nedladdningstjänsten är endast tillgänglig för ägare till Systemet (du eller ni).

Varning:
Denna programuppgradering får bara laddas upp till det ovan specificerade Systemet. Om programuppgraderingen laddas upp till ett annat system än det avsedda kan det göra systemet obrukbart.
Om uppladdningen av programvaran misslyckas flera gånger i följd kan Systemet behöva lämnas till Panasonic för service.


Angående nedladdning av programuppdatering
 • Datorkrav
  • Din persondator (PC) måste kunna läsa från och skriva till ett SD-minneskort eftersom programmet ska installeras på din CN-GP50N via SD-minneskortet.
  • Om din dator inte har en SD-kortläsare behöver du en separat USB-läsare/-skrivare för SD-minneskort.

 • Användarvillkor och licens
  Genom att ladda ned, installera eller använda denna programvara och/eller data som finns tillgängliga på denna nedladdningssida (Programvara) accepterar du villkoren i följande licensavtal. Läs noggrant igenom detta avsnitt.
  • Panasonic Automotive Systems ("Panasonic") ger dig en begränsad, icke-exklusiv och oöverlåtbar licens att använda Programvaran vid normal drift av systemet.
  • All vidaredistribution av Programvaran är förbjuden.
  • All form av ändring (inklusive, utan begränsning, bakåtutveckling och dekompilering) av Programvaran är förbjuden enligt lag.
  • All kopiering av Programvaran, annat än för personligt bruk, är förbjuden.
  • All uppladdning av Programvaran till publika nätverk eller kommunikationssystem, inklusive Internet, är förbjuden.
  • Programvaran tillhandahålls i befintligt skick och, så långt lagen medger, utan någon form av garanti – varken utryckt eller underförstådd – inklusive, utan begränsning, någon underförstådd garanti för att varan håller normal kvalitet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för något specifikt ändamål. Så långt lagen medger lämnar Panasonic ingen garanti angående Programvarans funktion eller att Programvaran kommer att uppfylla dina krav eller fungera felfritt.
   Du accepterar att Programvaran tillhör Panasonic och att äganderätt och intellektuella och övriga rättigheter till Programvaran tillkommer Panasonic.

 

 
      
PAGE TOP

Banner area begins from here.