Panasonic Global
Search Panasonic Global Site
CN-GP50N Support Website
CN-GP50N Support Website TOP > MEDDELANDE > Uppgraderingsinformation >
Software Upgrade program download
Software Upgrade program download
*SD-minneskort

Denna produkt (CN-GP50N) stödjer SD-minneskort med maximal kapacitet på 2 GB.
Kort med kapacitet på 4GB eller mer (SDHC-minneskort) stöds inte eftersom de använder en annan standard.

* Angående CN-GP50N:s lagrade datainställningar:
När programvaran installeras raderas dina Favoriter och Inställningar som finns lagrade i huvudenheten. Alla dessa inställningar kommer att återställas till standardvärden. Följ därför standardprocedurerna för att lagra dina önskade inställningar igen.
Genom att iaktta följande instruktioner undviker du att data förstörs, att SD-minneskortet skadas eller att tekniskt fel uppstår på produkten:
(Vi påtar oss inget ansvar för skador orsakade av dataförlust.)
  • Stäng inte av produkten när data skrivs till SD-minneskortet.
  • Förvara alltid SD-minneskortet i sitt fodral när det tagits ut ur produkten.
  • Undvik att vidröra kontakterna på produktens baksida med fingrarna eller något metallföremål.
  • Avlägsna inga förslutningar eller etiketter från produkten.
  • Placera inga andra förslutningar eller etiketter över de ursprungliga.
  • Undvik att produkten utsätts för hårda slag, bryts eller övertäcks med vatten.
  • Använd alltid korrekt adapter (som medföljer miniSD- eller microSD-kortet) när du använder ett miniSD- eller microSD-kort tillsammans med produkten.
  • Se till att sätta in och ta ut hela adaptern. Lämna aldrig adaptern ansluten till produkten.
step_picture/Step1:Download the upgrade program file from the site and Save the file to your SD memory card/Step2:Please see the Installation Manual
 
PAGE TOP

Banner area begins from here.