Panasonic Global
Search Panasonic Global Site
CN-GP50N Support Website
CN-GP50N Support Website TOP > MEDDELANDE > Uppgraderingsinformation
Uppgraderingsinformation
Senaste version:
Program (ROM Image) v2.036 Ladda ned nu
Mjukvara (Version) v1.117 Ladda ned nu
Kontrollera versionen för ROM Image
Tidigare än 2.036 :Uppgradera versionen för ROM Image.
2.036 eller senare :Versionen för ROM Image behöver inte uppgraderas.
 Kontrollera versionen för mjukvaran
Observera: Uppdateringen för ROM-avbilden fungerar endast med Windows XP-system.
Kontrollera versionen för mjukvaran
Tidigare än 1.117 :Uppgradera versionen för mjukvaran.
1.117 eller senare :Versionen för mjukvaran behöver inte uppgraderas.
Observera: Uppgradera ”Program (ROM Image)” innan mjukvaran uppgraderas.
Fartkamera Kv 1,2010 Ladda ned nu
Bluetooth v1.024
 
Picture Viewer v1.020
 
Historik programuppgradering:
 
  • 7 Aug, 2008
ROM Image Version: 2.036 Åtgärdat buggar för mjukvara och Bluetooth
  • 14 feb, 2008
ROM Image Version: 1.024 Förbättrad kompatibiltet för SD-kort
Historik mjukvaruuppgradering:
 
  • 7 Aug, 2008
Version: 1.117 Förbättrat Allvarligt applikationsfel i Nederländerna
  • 27 dec, 2007
Version: 1.110 Förbättrad TMC-mottagning i Frankrike
Korrigerad spansk/fransk/portugisisk menyskärm
Uppgradering av fartkameror, historik:
 
  • Apr, 2010
Version: Kv 1,2010  
  • Jan, 2010
Version: Kv 4,2009  
  • Mar, 2009
Version: Kv 4,2008  
  • Nov, 2008
Version: Kv 3,2008  
  • Aug, 2008
Version: Kv 2,2008  
  • Jan, 2008
Version: Kv 4,2007  
 
PAGE TOP

Banner area begins from here.